- +

Tømrerfaget

Skjermbilde 2014 11 10 kl. 09.02.39

Beskrivelse:
Tømrerfaget som er et håndverksfag med lange tradisjoner, fremstår i dag som et bredt fag som gir mulighet til å gå inn i andre yrker eller til å spesialisere seg innenfor faget. Hovedmengden av materialene og produktene tømreren bruker, er av tre eller er tre baserte materialer, som for eksempel limtre, spon- og trefiberplater, paneler og parketter. Tømreren bruker også andre produkter som gipsplater, beslag, takstein, murprodukter, fuge- og tettematerialer, isolasjons -materialer og forskjellige festemidler.

Bli tømrerlærling:

Våre tømrer bedrifter søker lærlinger i tømrerfaget og tar gjerne imot søknader til læreplass.

Arbeidet foregår for det meste på byggeplasser. 

Trevirke er ut fra energi-, miljø- og ressurshensyn et meget gunstig byggemateriale. I Norge har vi større tilvekst enn vi klarer å forbruke, og det kreves relativt lite energi til materialuttak og produktframstilling. Dessuten nedbrytes trematerialer uten å skade naturen. 

Tømrerfaget er et allsidig og variert håndverk som krever en stor grad av nøyaktighet og selvstendighet hos utøveren. Som lærling i tømrerfaget vil man lære å tenke langt fram i byggeprosessen for å ivareta rasjonell utførelse og framdrift. Korte byggetider og krav til riktig utførelse og kvalitet krever samarbeid med de øvrige medarbeidere i byggeprosessen, som murere, blikkenslagere, forskalingssnekkere, malere, elektrikere, rørleggere, arkitekter og ingeniører. Det kreves dessuten god teoretisk innsikt i konstruksjon, bygningsfysikk og tegning. 

Beregninger viser at rundt 50 % av arbeidet for tømrerfaget i de nærmeste årene vil være vedlikehold og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Eldre bygninger er en viktig del av vår historie og kulturarv, og tømreren har et spesielt ansvar for å sikre denne delen av vår felles kultur og fagets historie. Rehabilitering stiller ofte strengere krav til håndverkeren enn nybygging. Praktiske oppgaver må løses med bakgrunn i teoretiske kunnskaper. (Rehabilitering defineres i denne sammenheng som istandsetting av bygninger for nåtidige formål, mens restaurering innebærer tilbakeføring til tidligere stand. Restaureringsarbeid krever tilleggsutdanning etter svennebrev). 

Personlige forutsetninger:
Faget stiller store krav til håndverksmessige ferdigheter, og det kreves kunnskaper og forståelse for materialer og konstruksjonsprinsipper. For en tømrer er kunnskaper, ferdigheter og holdninger tre likeverdige deler ved praktisering av faget. 

Tømreren er ofte bedriftens ansikt utad. Fremtreden, flid og evne til å kommunisere med andre er derfor viktige krav. Orden på byggeplassen er også viktig, og en forutsetning for en trygg arbeidsplass. 

Man bør være relativt sterk fysisk og innstilt på å jobbe utendørs

Muligheter:
På grunn av de klimatiske forholdene i Norge, er det utviklet en unik kompetanse i trehusbygging. Denne kompetansen gir oss store muligheter i et framtidig eksportmarked og gir også tømreren mulighet til å arbeide i andre land. 

Utdannelse:
Utdanningen tar fire år to-årig videregående opplæring i skole, og to år i lære. 

- Vg1: Bygg- og anleggsteknikk 
- Vg2: Byggteknikk

Se læreplan