- +

Feierfaget

Feierfaget

En feier rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

Som feier rengjør du piper, røykkanaler, ildsteder og sentralfyringsanlegg for å forebygge brann- og avgassutslipp. Feieren driver med brannforebyggende arbeid, og arbeider ofte i nær tilknytning til brannvesenet.

Vanlige arbeidsoppgaver for feieren:

  • feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
  • begrense skader etter brann
  • påse at bygninger har gode branntekniske løsninger i samsvar med lover og regler
  • tilpasse og lage utstyr til feiing
  • veilede om ulike fyringsmetoder og hvordan redusere forurensning og sotdanning, som igjen forebygger brann
  • formidle kunnskap om riktig valg og bruk av slokkemidler og slokkemetoder

Som feier har du ha god kunnskap om bygningskonstruksjon og bygningsmaterialer, og du kan beregne hvordan ildsted, skorstein og ventilasjon fungerer sammen.

Det er risiko involvert i jobben som feier, derfor er det viktig at feiere har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet ( HMS). Det er et omfattende regelverk å forholde seg til på dette området.

Hvor jobber feiere?
De fleste feiere jobber i kommunale etater som for eksempel brannvesenet. Du kan også få jobb i statlige organer som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Personlige egenskaper
Som feier må du like deg i høyden og du må kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig. Du må ha gode regneferdigheter og kunnskap om digitale verktøy og like å kommunisere med mennesker.

Utdanning
Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Kilde: Utdanning.no

Se læreplan