- +

Betongfaget

Untitled 4

Betongfagarbeideren bygger betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet. Dette innebærer arbeid med forskaling (støpeformer), armering,utstøping av betong, montering av betongdeler, produksjon av betongelementer, og gjenoppbygging av betong. Bak de store byggverkene - høyhus, broer, damanlegg - står betongfagarbeideren, som gjennom moderne betongteknologi, kreativitet og nøyaktighet bygger konstruksjoner som tåler enorme krefter.

 

Betongarbeideren utfører grunnarbeid på bygg- og anleggsplasser.Man måler opp og deltar i utgravingsarbeidene, sikrer grøftearbeider, legger drensledninger 
og klargjør byggeplassen for fundamenteringsarbeidene. Betongarbeideren støper deretter fundamenter og andre betongkonstruksjoner. Faget omfatter vinterstøping, støping under vann, sprøytestøping, vakumbehandling, støping med fasadebetong, støping i glideformer, injisering av konstruksjoner, etterarbeid og arbeid med rehabilitering av skadet betong. Produktene skal tilfredsstille standardiserte krav, ha riktige dimensjoner og ha ønsket overflate. 

Betongarbeideren må kunne delta i forskalings- og armeringsarbeidet, og er derfor både en spesialist som utfører de mest krevende betongarbeidene og en allsidig allrounder. 
Få jenter har til nå valgt faget, og bransjen ønsker at flere jenter rekrutteres til bygg- og anleggsfagene. Yrket er variert, siden fagarbeideren stadig får delta i arbeid på nye anlegg og byggeplasser. Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft. 


Utdannelse:
Yrkeskompetanse får man etter 2 års videregående opplæring i skole og to år i lære. 
-Vg1: Bygg- og anleggsteknikk 
-Vg2: Byggteknikk 
- Toårig læretid i bedrift i Betongfaget

Læreplan i betongfaget

Se læreplan