- +

Anleggsmaskinmekaniker

Skjermbilde 2014 11 10 kl. 09.03.28

Som anleggsmaskinmekaniker er du mekaniker med spesialisering på maskiner som brukes på byggeplasser. Anleggsmakinmekanikere har et fysisk yrke som er utfordrende, sosialt og i stadig utvikling.

Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsmaskinmekanikeren:

  •     feilsøke på anleggsmaskiner
  •     reparere anleggsmaskiner
  •     vedlikeholde anleggsmaskiner


Disse maskinene kan være bulldosere, gravemaskiner, dumpere og lignende.

Hvert år må anleggsmaskiner inn til kontroll og det er bare anleggsmaskinmekanikere som har kompetanse og lov til å foreta denne kontrollen.

Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder. Det er derfor viktig å ivareta nødvendig sikkerhet for seg selv og andre.

Yrker med likhetstrekk er landbruksmaskinmekaniker og anleggsmaskinfører.
Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav ett år består av opplæring i bedrift:

    Videregående trinn 1 (Vg1): teknikk og industriell produksjon
    Videregående trinn 2 (Vg2): arbeidsmaskiner
    Videregående trinn 3 (Vg3): anleggsmaskinmekanikerfaget
    1 år med opplæring i bedrift (anleggsmaskinmekanikerfaget)

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Se læreplan