- +

Anleggsmaskinførerfaget

Skjermbilde 2014 11 10 kl. 09.02.49

Beskrivelse:
Som anleggsmaskinfører vil du kjøre, betjene og utføre arbeidsoppdrag under ulike værforhold med minst tre av følgende anleggsmaskintyper: veihøvel, gravemaskin,  hjullaster, doser, traktor -graver (gravelaster) og anleggsdumper.

Du skal utføre enklere stikkings- og nivellerings -arbeid, kunne bruke utstyr for boring, komprimering,  tungtransport, grøfting og sikring av arbeidene og annet spesialutstyr til de forskjellige maskintypene. 

Arbeidet foregår ofte i vanskelig terreng, hvor det er viktig å ivareta egen og andres sikkerhet. Som anleggsmaskinfører håndterer man kostbart utstyr, hvor driftsstans eller maskinhavari kan få store konsekvenser. Derfor er vedlikehold og stell av maskinene en viktig del av arbeidet. 

Man skal kunne planlegge, gjennomføre og vurdere sitt arbeide i tråd med brukernes behov, samfunnets prioriteringer og gjeldende lover og regler. 

Personlige forutsetninger:
Arbeidsoppdragene og omgivelsene er skiftende, noe som krever at man må kunne arbeide selvstendig og ha evne til å takle nye utfordringer på en rask, effektiv og kvalitetsmessig god måte. 

Som anleggsmaskinfører må man samarbeide med mange andre yrkesgrupper på en anleggsplass. God samarbeidsevne, faglig forståelse og gjensidig respekt er nødvendig for å skape et godt arbeidsmiljø. Som fagarbeider må du utføre arbeidet i samsvar med fagets normer for innsats, arbeidsutførelse og kvalitet. 

Anleggsmaskiner kan gjøre store inngrep i natur og miljø. Du har derfor et spesielt ansvar for å opptre på en slik måte at eventuelle skadevirkninger blir minst mulig. Det er  derfor viktig at man har en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål. 

Utdannelse:
Anleggsmaskinførerfaget er lagt inn under lov om fagopplæring: 

- Vg1: Bygg og anleggsteknikk 
- VG2: Anleggsteknikk 
- 2 årig læretid i bedrift i anleggsmaskinførerfaget 

Bestått fagprøve gir deg fagbrev og yrkestittelen anleggsmaskinfører.

 

Se læreplan