- +

Veien til fag- svennebrev

Begie

 

** For full opplæring i bedrift ta kontakt, og Byggopp vil hjelpe deg.

Teknisk allmennfag (TAF)

Ved TAF linjen oppnår man både fag- svennebrev og spesiell studiekompetanse

For mer informasjon trykk her.

Har du fartstid fra betong faget eller tømrer faget men mangler fagbrev? 

Praksiskandidat

Praksiskandidatordningen er et tilbud  for voksne som ønsker å dokumentere kompetansen sin ved å avlegge en fag- eller svenneprøve. Dette er heimla i Opplæringsloven §3-5.

Utgangspunktet er at en kan dokumentere nok tid og allsidig praksis i faget. Hovedregelen er at en må ha 25% lengre allsidig praksis enn læretiden i faget. Tømrer og betongfaget har opplæringstid på fire år, noe som betyr at en må kunne dokumentere minimum fem års praksis.  Les mer om ordningen Privatistordningen her.

Alle som vil fremstille seg til fag-/ svenneprøve må og ha godkjent teori etter forskriftene til opplæringslova § 3-55.

Byggopp Vestland arrangerer eksamensforberedende kurs innenfor innenfor alle våre lærefag. Undervisningen foregår på ettermiddag, med en kveld i uken over fire måneder. Ta kontakt for mer informasjon.