- +

Høyskole og Universitet

Byggenæringen trenger ingeniører og sivilingeniører. I tillegg er næringen interessert i at forskere jobber med utvikling innen for eksempel energi og materialteknologi - noe som vil kunne få stor betydning for byggenæringen. Det vil derfor kunne være mange spennende jobber for deg som tar høgskole- eller universitetsutdanning rettet mot byggenæringen.

Du kan studere til en treårig bachelorgrad eller en femårig mastergrad i ingeniør- eller teknologifag for byggenæringen. Innholdet i studiene kan variere mellom de ulike studiestedene. Med unntak av studier innen  y-veien, må du ha studiekompetanse for å kunne studere ved høgskoler og universiteter.

Skjermbilde 2020 07 09 kl. 10.13.20

Skjermbilde 2014 11 10 kl. 12.39.21