- +

Styret i BYGGOPP Vestland

Styreleder:

Inger Kristin Ulveseth (Br. Ulveseth)

Nestleder:

Knut Løvdal Stauri (HS Bygg AS)

Styremedlemmer:

Martha Brandvik (W. Engelsen AS)

Birger Grov (GB Bygg)

Arnt Rune Andreassen (Entreprenør Magnar Sivertsen AS)

Rune Karlsen (Veidekke)

Roald Ask (Gravdal Bygg)

Ove Jonny Berge (Skår VVS)

Mads Kleven (Unionen Fagforening)

Thorbjørn Reigstad (Norsk Arbeidsmandsforbund)