- +

Jonny Olsen

Opplæringsleder (avdeling Bergen)
Telefon
55907250
Mobil
99620315

Karl Strømsnæs

Opplæringskonsulent/Kompetanseleder
Telefon
55907250
Mobil
99224009

Kim Botnevik

Opplæringskonsulent
Telefon
55907250
Mobil
92120090

Vegard Birkeland Vike

Opplæringskonsulent
Telefon
55907250
Mobil
95458546

Håkon Svoen

Opplæringsleder (avdeling Førde)
Telefon
57829250
Mobil
97586667

Anders Vassbotten

Opplæringskonsulent
Telefon
57829250
Mobil
91724630

Arne Skålvik

Opplæringskonsulent
Telefon
57829250
Mobil
91777470

Linda D. Hauge

Administrasjonssekretær
Telefon
57829250
Mobil
95940485

Torhild Holgersen

Administrasjonssekretær (EBA/Byggopp)
Telefon
55907250
Mobil