- +

HMS for verneombud og HMS for ledere Publisert: 07.04.2021 13:07

Nettbasert kurs
   Ta kontakt med Linda om du ikkje har mottatt invitasjon!Kursenes innhold:

HMS for verneombud - 15. og 16. april 2021

 • HMS-kurset tilfredsstiller krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og AMU medlemmer

  • Ansvar, plikt, lovtolkning, aktører i HMS-arbeidet.
  • Samhandling, IK forskriften, avvik og vernerunder.
  • Verneombudets oppgaver og plikter.
  • Systematisk HMS-arbeid.
  • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
  • Målrettet HMS arbeid
  • Vernerunder, kartlegging og oppfølging.
  • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid.
  • Hvilke fordeler har min virksomhet av HMS?
  • Kunnskap og bruk av arbeidsmiljøloven som redskap og oppslagsverk.
  Kursgjennomføring Verneombud/ praktiske opplysninger:
  • Kurset er på normert 40 timer og gjennomføres over 2 lange dager komprimert med tilleggsoppgaver, med noe selvstudie og hjemmeoppgave m/innlevering.

HMS for ledere 15. april 2021

 • Kurset gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.
   
  • Ansvar, plikt, lovtolkning for aktører i HMS-arbeidet.
  • Krav til arbeidsmiljø
  • Samhandling, IK forskriften, avvik og vernerunder, det systematiske HMS-arbeidet.
  • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Hvordan bygge opp, innføre og vedlikeholde HMS system på arbeidsplassen
  • Hvilke fordeler har min virksomhet av HMS.

 Innfri AML’s krav om dokumentert opplæring i HMS

Påmelding: Ta kontakt med Linda (adm.sekretær) på mail: linda.hauge@byggoppvestland.no om du ikkje har mottatt mail med tilbud om kurs med våre gode medlemsprisar eller har spørsmål.