- +

Helene ble «Årets lærling» i vest Publisert: 23.07.2020 08:17

Helene Mjånes Berge (19) fra Morvik i Åsane i Bergen er som første jente kåret til
«Årets lærling» i bygg- og anleggsbransjen på Vestlandet. Hun er betongfaglærling hos Veidekke Entreprenør i Bergen, og skal ta fagprøve i juni neste år.

Premien til vinneren på 10.000 kroner og et diplom ble overrakt av fylkesordfører Anne Gine Hestetun og fagopplæringssjef Torbjørn Mjelstad i Hordaland fylkeskommune da Entreprenørforeningen Bygg – Anlegg, Vestenfjelske avdeling, i helgen feiret foreningens 100 års jubileum.

Helene vant kåringen som «Årets lærling» foran Emil Skrede (20) fra Randabygda i Stryn. Han tok fagprøve i tømrerfaget i juni i år, og jobber nå som fagarbeider i HS Bygg der han gikk læretiden.

Tredjeplassen ble delt av tre kandidater som alle utdanner seg i betongfaget og skal ta fagprøve i juni neste år: Annette Skåltveit Aakre (19) fra Tvilde i Voss er lærling hos NCC Norge i Bergen. Thomas Tharaldsen Kristiansen (19) fra Askøy er lærling hos LAB Entreprenør i Bergen, mens Philip A. Pettersen (19) fra Fjell går læretiden hos FM Strand i Bergen.

Vinner med ambisjoner
– Jeg ble overrasket og veldig glad for å bli kåret til «Årets lærling», sier Helene. Hun har gått på TAF-linjen på Knarvik vidaregåande skule og jobber med portalbygging på det store E39-prosjektet mellom Svegatjørn og Rådal. Planen hennes er å søke seg videre til ingeniørutdanning i bygg og anlegg på NTNU når hun har fullført læretiden og er blitt fagarbeider.

Veidekke Entreprenør gir Helene Mjånes Berge svært gode skussmål. De beskriver henne som selvstendig og positiv, og som en som sprer sitt gode humør til alle hun jobber sammen med. «Hun er et forbilde for de andre lærlingene både faglig og sosialt».

helene 2

Fra kåringen av «Årets læring» i Hordaland og Sogn og Fjordane i 2016. Fylkesordfører Anne Gine Hestetun og fylkesopplæringssjef Torbjørn Mjelstad klapper for Thomas Tharaldsen Kristiansen (t.v.), Philip A. Pettersen, Helene Mjånes Berge, Annette Skåltveit Aakre og Emil Skrede. (Foto: Marit Hommedal / EBA Vestenfjelske).


Best blant 336 lærlinger
Det er bedriftene som nominerer sine beste kandidater til konkurransen om å bli «Årets lærling», og de gir en vurdering av den enkeltes faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. En jury bestående av representanter fra Byggopp i Hordaland og i Sogn og Fjordane, som følger opp 336 lærlinger i bygg- og anleggsteknikk i de to fylkene, samt representanter fra fagopplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune og Fellesforbundet, foretar den endelige bedømmelsen av bedriftenes kandidater.

Ga honnør til bedriftene
Fylkesordfører Anne Gine Hestetun takket entreprenørbedriftene i Hordaland og Sogn og Fjordane for den store innsatsen de legger ned for å utdanne gode fagarbeidere. – Vi må ha stolthet rundt yrkesfag, fremholdt hun, og understreket at alle de fem kandidatene til «Årets lærling» er fremragende representanter for sine fag og bedrifter.