- +

kurs

 KURS

Byggopp Vestlang arr. div. kurs for sine lærlinger og medlemsbedrifter, blant annet desse:

Kurs for lærlingar og tilsette

- Stillaskurs 2- 9 meter
- Stillaskurs: over 9 meter
- Risikovurdering og HMS-regelverk
- Arbeid i høgda
- Anhuker og stroppekurs
- Dokumentert sikkerheitsopplæring: Handheld verktøy og bygnings-sager
- Varmearbeidarkurs
- Asbestsaneringskurs
U3 Betong-kurs
- Våtromskurs
- Grunnleggande HMS (40 t)
- Eksamensforberedande kurs (3102): Tømrar, betong, KEM, byggdriftar. Osv.


Kurs for leiing og tilsette
- Samspillkontrakter
- TEK 17
- Sluttoppgjer
- Entreprisekontrakter
- Norsk standard kurs
- Arbeidsleiarskulen
- Byggherreforskrifta
- Lovpålagt HMS opplæring for leiarar
- Grunnleggande HMS (40 t)
- Norsk standard kurs
- HMS for leiarar

 Eksamensførebuande kurs

Byggopp arrangerer eksamensforberedende kurs for de som mangler fag- eller svennebrev. Kurset avholdes både vår og høst avhengig av etterspørsel. 

Kan du dokumentere fem års praksis eller mer, har du mulighet til å avlegge fag/svenneprøve.
Teoridelen kan gjennomføres selv om du ikke har fem års praksis. Byggopp arrangerer eksamensforberedende kurs i betongfaget, tømrerfaget og byggdrifterfaget. Kurset foregår etter arbeidstid en kveld i uken i cirka fire måneder.

 

(dersom du deltar privat trenger du ikke fylle ut denne boksen)
(dersom du deltar privat trenger du ikke fylle ut denne boksen)