- +

Dokumenter

Arbeidsavtale TAF elever

Brosjyre

Intensjonsavtale .docx

Husk at alle skjema som skal sendes til  Byggopp skal ha underskrift. Sendes ferdig utfylt til Byggopp på e-post.

Intensjonsavtale PDF

Husk at alle skjema som skal sendes til  Byggopp skal ha underskrift. Sendes ferdig utfylt til Byggopp på e-post.

Søknadskjema godkjent opplæringsbedrift

Søknadskjema BYGGOPP

Vi ønsker din bedrift velkommen i BYGGOPP Vestland. Hos oss vil både bedrift og lærlinger bli tatt godt vare på. Våre lærlinger får noe av det beste i Norge når det kommer til oppfølgning. Vi har et stort fokus på samtaler, bedriftsbesøk, lærlingesamlinger og kvalitet i opplæring. Vi har og fått utviklet en digital plattform som fjerner tidligere tungvinnte løsninger som for eksempel skriftlig loggbok. Den nye løsningen heter OLKWEB og er et verktøy ment som kvalitetsikring og dokumentasjon av lærlinger og er til stort utbytte for både bedrift og opplæringskontor, men aller størst for lærlingene som nå tar steget fullt over i den digitale hverdagen. Ta gjerne kontakt med oss om medlemskap eller våre fag, våre ansette finn du her.

Forslag til arbeidsavtale lærlinger

Forslag til arbeidsavtale for lærlinger. Det er ikke prøvetid for lærlinger under 21 år.