- +

Brosjyrer

Ingeniorbrosjyre 1

Vil du være med å bygge noe stort?

Byggenæringen er en av de største næringene i Norge. Om lag 11 prosent av den totale arbeidsstokken i Norge jobber i byggenæringen, det vil si mer enn 300 000 mennesker. Totalt er omsetningen på mer enn 350 milliarder kroner. Det sier seg selv at en slik næring er allsidig – at mulighetene er mange og utfordringene er store. 

vi bygger norge forside1

Vi bygger Norge

I bygge- og anleggsnæringen får du være med på å skape og ta vare på bygg og anlegg som er synlige og nyttige for mennesker og samfunn i generasjoner. Vi setter konkrete, fysiske spor etter oss over hele landet – gjennom flotte bygg, veier og broer, uteområder og anlegg vi kan være stolte av. Det er mange yrker å velge mellom – og alle er like viktige for at vi skal kunne levere kvalitet nå og i fremtiden. En utdanning innen bygg og anlegg gir deg mange yrkes- og karrieremuligheter – du må bare gripe dem! Les i brosjyren under og start fremtiden din.

Betongfaget3

Betongfaget

Din kunnskap bygger Norge.
Norske entreprenørbedrifter er internasjonalt anerkjente for høyt utviklet betongteknologi. Dette skyldes ikke minst dyktige fagmiljøer. Bak de store byggverk – høyhus, broer og damanlegg – står betong­ fagarbeideren, som gjennom moderne betongteknologi, kreativitet og nøyaktighet bygger konstruksjoner som tåler enorme krefter. 

Anleggsfag2

Anleggsfagene

anleggsteknikkprogrammet lærer du grunnleggende anleggsteknikk og hvordan man former naturen ved hjelp av maskiner. Ved arbeid i fjell, stein, jord og andre typer grunnmasser trengs det gode kunnskaper om hvordan massene er satt sammen. bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon og god planlegging. Som fjellfagarbeider, asfaltør, vei- og anleggsarbeider, banemontør og anleggsmaskinfører er du blant annet med på veibygging, tunnelsprengning, utgravninger og tilrettelegging for bygninger og anlegg.